Persbericht:

initiatief Peel en Maas Verduurzaamt

Op dinsdag 20 september jl. vond bij Bouwmij Janssen te Venray de 3e bijeenkomst plaats van het initiatief Peel en Maas Verduurzaamt. Dit is een initiatief van de Lighthouse Groep met ondersteuning van Geert Jan Prins van het duurzaam adviesbureau Will2Sustain.

Directeur Bart van Roy van Bouwmij Janssen heette de deelnemers welkom en gaf een rondleiding door het recent gerenoveerde pand waarbij er allerlei maatregelen waren genomen die bijdragen aan een prettiger werksfeer en een mindere belasting van het milieu. Er heerst een haast huiselijke sfeer met veel openheid en planten.

Daarna presenteerden de deelnemers de maatregelen die zij concreet in het afgelopen half jaar hadden genomen in het kader van hun verduurzaming. Het was een indrukwekkende lijst met maatregelen als: toepassen LED verlichting, verminderen aantal printers, digitale facturering, leaseregeling elektrisch vervoer, toepassen warmtepomp, toepassen LEAN, sponsoring, actief aannemen van mensen met achterstand op de arbeidsmarkt, aanleg biodiversiteitsveld, en nog veel meer. Het was indrukwekkend te horen wat er al gebeurt. Deze bedrijven tonen aan verduurzaming serieus te nemen en maatregelen actief op te pakken!

convenant-peelmaas-verduurzaamt

Ondertekening van het convenant. Foto: Rikus ten Brucke

Vervolgens ondertekenden de bedrijven een convenant maatschappelijk verantwoord ondernemen met als pijlers:

Het verduurzamen van de eigen organisatievoering, zowel qua beleid, processen als de uitvoering

Het verbeteren van de prestaties van de eigen organisatie op sociaal en milieugebied

Het gezamenlijk uitvoeren van minimaal één actie gericht op de verduurzaming van de Peel & Maas regio.

Het initiatief is gericht op de verduurzaming van het gebied Peel en Maas en dit betekent dat ook overheden, verenigingen, stichtingen en andere organisaties, naast het bedrijfsleven deel kunnen nemen aan dit 3-jarig traject. Bij interesse kunt u contact opnemen met Geert Jan Prins via prins@will2sustain.com. De volgende bijeenkomst zal in maart 2017 plaats vinden.